video img

Rene Hoogland

Projectmanagement is de kunst en wetenschap om visie om te zetten in realiteit. (Jain 1995)

De projectmanagers in het PMCollectief richten zich op 5 functies: De scope, de projectorganisatie, de kwaliteit, kosten en duur van het project. Zonder scope zou er geen project zijn en zonder mensen zou er geen werk worden verricht. De overige drie functies zijn slechts randvoorwaarden. Wel belangrijk maar niet meer dan dat. Je kan risico's en onzekerheden niet uitsluiten, je kan de toekomst niet voorspellen. Maak het plan niet te gecompliceerd, dat werkt inflexibiliteit in de hand. Niet alles zal feilloos verlopen en speel daar flexibel op in. Wees doelgericht. Kijk naar de verwachtingen van zowel de klant als de stakeholders en stem daar het project en het besturingsmodel op af. En ... natuurlijk wordt regelmatig vastgesteld of de projectdoelstellingen nog gelden.

Onze projectmanagers zijn door hun ervaring in staat snel informatie te verzamelen, op te nemen en te vertalen. Ook wanneer de specifieke materiekennis bij aanvang ontbreekt.

 

Zie ook: 

Over het PM Collectief

Het PMCollectief is een netwerk van senior interim-professionals, opgericht in 2008. Wij zijn een groep specialisten met individueel minimaal 6 jaar ervaring in het realiseren van complexe projecten. Iedere PMCollectief expert heeft een eigen inhoudelijke achtergrond en focus. Deze professionals zijn allen zelfstandig gevestigd, overtuigd dus van hun eigen kunnen en ondernemend. Mensen die gewend zijn toegevoegde waarde te leveren, die zich kritisch opstellen en daarmee een tikje eigenwijs zijn.

Evenementen

Maandelijkse bijeenkomst PM Collectief iedere laatste woensdag van de maand, aanvang 15.00 uur in De Woude.